Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 
1- Bilgiyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
 • - Araştırmacıların bilgiye hızlı kolay ve çok yönlü ulaşmasını sağlamak.
 • - Ulaşılan bilgileri, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlayarak daha fazla kişinin erişimine sunmak.

   
2- Lisans ve lisansüstü eğitimde niteliği artırmak
 
 • - Yeni gelişmelere bağlı olarak ders müfredatında ve seçmeli derslerde değişikliğe gitmek.
 • - Öğrenci kulüpleri ve sınıf temsilcileri ile işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak ve öğrencileri yeni gelişmelerden haberdar etmek.
 • - Erasmus, Farabî ve Mevlana gibi yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarına katılımlarını sağlamak.
 • - Akademik araştırma yöntem ve teknikleri içerikli derslerle öğrencileri akademiye hazırlamak.
   

3- Ulusal ve uluslararası yayıncılık faaliyetleri ile akademiye katkı sunmak.
 • - Kendi alanında yetkin ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmak.
 • - Uluslararasılaşma bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını,
 • - Nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesini ve istihdamını,
 • - İlahiyat / İslami İlimler alanında ulusal /uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üretimini esas almaktır.