Misyon-Vizyon

Misyon-VizyonMisyonumuz
; İslam ve din bilimleri ve kültürleri sahasında ilmî esaslar, kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar içerisinde araştırmalar yapmak ve yayınlamak, bu minval üzere yüksek donanımla, nitelikli din bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmektir. Ayrıca ilahiyat alanında bilgisini geliştirmeyi talep edenlere lisans seviyesinde öğrenim görme imkanı sunmaktır. Sosyo-kültürel değişimleri takip ederek, hem millî hem dînî hem de ahlâkî değerlerimizi koruyup geliştirmek, toplumun madden ve manen kalkınmasına yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz Dinin tüm değerleri hakkında akademik çerçeveye uygun, toplumun gereksinimlerine uygun bilgi üreten, bu bilgileri bireylerin ruh sağlığı ve saadeti için en etkin bir biçimde ileten, tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda hizmet eden, İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, ulusal ve uluslararası ölçütlerde lider ve kaliteli bir yükseköğretim kurumu olmaktır.