Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN

Anabilim Dalları:

Din Bilimleri

Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖREGEN (ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Naim NAİMİ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇEVİK

Arş. Gör. Dr. Ramazan YILMAZ

Arş. Gör. Hatice Tül Kübra EROL

Arş. Gör. Hanifi LAÇİN

Arş. Gör. Hacer GERGİN

Arş. Gör. Rezzan KARATAY

Arş. Gör. Mahmut Esat ÖZCAN

Din Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞALLI

İslam Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ (ABD Başkanı)