Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Saim KAYADİBİ – Başkan

Prof. Dr. Murat AĞARI – Profesör Temsilcisi Üye

Prof. Dr. Mücahit COŞKUN – Profesör Temsilcisi Üye

Doç. Dr. Hamdi KIZILER – Doçent Temsilcisi Üye

Doç. Dr. Halim GÜL – Doçent Temsilcisi Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yakup KOÇYİĞİT – Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Üye

Doç. Dr. Şükrü MADEN – Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN – Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK – İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı