Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları 2022-2023 Bahar Dönemi Hazırlık Toplantısı Yapıldı
İslami İlimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak başkanlığında Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm ve Anabilim dalı başkanları ile 2022-2023 Bahar Dönemi Hazırlık Toplantısı yapıldı. Toplantıda Bölüm ve Anabilim dallarının akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler hususunda daha aktif hale getirilmesi, fakültede görevli uluslararası öğretim elemanlarından Arapça  konusunda daha fazla istifade edilmesi ve öğrencilerimizin lisans öğretimiyle beraber sanatsal faaliyetlere de yönlendirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca depremden  etkilenen öğrencilerimizin eğitim öğretim sürecine madden  ve manen hızlı intibakları için atılacak adımlar görüşüldü.