Öğretmenlik Uygulaması – II Dersini Alacak Son Sınıf Öğrencileri İçin Önemli Duyuru!
DIŞARIDAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSİNİ ALMA MERHALELERİ
 1. Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olup Öğretmenlik Uygulaması II dersini başka üniversiteden almak isteyen öğrencilerin izleyeceği adımlar sırasıyla şu şekildedir:
  • Öğrenci öncelikle başvuru yapacağı üniversitenin ilgili birimi ile irtibata geçip kendisinden istenen evrakları hazırlamalı ve 08.03.2023 Çarşamba günü saat: 12:00'a kadar başvurusunu tamamlamalıdır.
  • Başvuru yapılan üniversite tarafından öğrenciden öğrencilik kaydının bulunduğu üniversiteden onay belgesi vs gibi belgeler isteniyorsa öğrenci, ilgili belgeleri talep ettiği bir dilekçeyi islamiilimler@karabuk.edu.tr mail adresine göndermelidir. Akabinde fakülte tarafından öğrenciye talep ettiği belge/belgeler mail yoluyla online elektronik imzalı şekilde iletilecektir. Onay belgesi talep etme dilekçe örneği için tıklayınız.
  • Son olarak öğrenci başvurusunu eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra, öğrencisi olduğu KBÜ İslami İlimler Fakültesi mail adresine (islamiilimler@karabuk.edu.tr), başvuru yaptığı üniversite bilgilerini de içeren bir bilgilendirme dilekçesi göndermelidir. Başka üniversiteye başvurusunu tamamlayan öğrencinin adı, fakültesini bilgilendirmediği takdirde Öğretmenlik Uygulaması II dersi için Karabük İl Milli Eğitim’e gönderilecek öğrenci isim listesine eklenecek ve staj dersi için kendisine mecburen Karabük’ten bir staj öğretmeni atanacaktır. Bilgilendirme dilekçe örneği için tıklayınız.
 2. Başka bir Üniversitenin İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olup Öğretmenlik Uygulaması II dersini Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden almak isteyen öğrencilerin izleyeceği adımlar sırasıyla şu şekildedir:
  • Öğrenci Öğretmenlik Uygulaması II dersini Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden almak istediğini beyan eden bir dilekçeyi, mümkünse bireysel olarak ıslak imzalı şekilde, değilse fakülte mail adresine (islamiilimler@karabuk.edu.tr) göndermelidir. Bu şekilde öğrenci başvurusunu tamamlamış sayılacaktır. İlgili dilekçe örneği için tıklayınız.
  • Başka üniversite öğrencilerinin, öğrencilik kayıtlarının bulunduğu üniversitelerdeki ilgili birimlere, Öğretmenlik Uygulaması II dersini almak için fakültemize başvurusunu tamamladıklarına dair bilgilendirmeleri gerekmektedir.
 • Not1: Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne Öğretmenlik Uygulaması II dersi için başvuru yapacaklar, sadece İlahiyat ya da İslami İlimler fakülteleri öğrencileri olmalıdır.
 • Not2: Bu dersi üniversitemizden almak isteyen diğer üniversite öğrencilerinin, dersi almadan önce bu durumu kendi üniversiteleri ile görüşmeleri ve Öğretmenlik Uygulaması II dersine intibak yapılıp yapılamayacağı hususunu teyit etmeleri gerekmektedir.