Uygulamalı Derslerin Ders Programında Görünümü Hakkında
Sevgili öğrenciler, 2 saat teori 2 saat uygulama olan derslerin uygulamaları her bloğun ikinci saatine yerleştirilmiştir. Ders programında bu şekilde olan dersler aşağıdaki resimde olduğu şekli ile "yeşil" rengindedir. Öğrencilerimizin devamsızlık durumlarını buna göre takip etmeleri rica olunur.