Fakültemizde Dekan Değişikliği
Fakültemiz hocalarından Sayın Prof. Dr. Abdulcebbar KAVAK, 01.02.2023 tarihi itibariyle fakültemizin yeni dekanı olarak resmen görevine başlamış bulunmaktadır. Bu münasebetle dekanlık makamında mütevazı bir devir teslim töreni yapılmış, önceki dekanımız Sayın Prof. Dr. Saim KAYADİBİ tarafından yeni dekanımıza görevi tevdi edilmiştir.
Kısa sayılabilecek bir süre zarfı içerisinde dekanlık vazifesini icra etmiş olmasına rağmen tecrübe ve birikimleriyle fakültemize az zamanda çok sayıda kıymetli katkı sunarak idari görevini başarıyla hitama erdiren Prof. Dr. Saim KAYADİBİ Hoca'mıza Karabük İslami İlimler Fakülte'si mensupları olarak teşekkürü bir borç biliriz. Bu vesileyle fakültemize idari ve akademik olarak sayısız nitelikli katkılar sunacağından şüphe duymadığımız yeni dekanımız Prof. Dr. Abdulcebbar KAVAK Hoca'mızı da tebrik eder, kendisine yeni görevinde muvaffakiyetler dileriz.