Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu II


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi İlahiyat fakültelerinin işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Günümüzde İslâmî İlimler Algısı Sempozyumunun birincisi “sünnet algısı” üzerine yapılmıştı. İkincisi düzenlenecek bu sempozyumda ise fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf ve İslâm tarihi alanlarındaki “yeni usûl arayışlarını” değerlendiren incelemeler ile ilim âlemine katkı sunulmasını bekliyoruz.
Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.