2021-2022 Yaz Okulunda Açılacak Dersler

2021-2022 Yaz Okulunda açılacak dersler ve kontenjanları ektedir.


Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS Öğretim Elemanı Ders Kontenjanı
(Öğr. Sayısı)
ILY101 Kur ân-ı Kerîm (Tashîh-i Hurûf)-I Z 2 0 2 3  
 
Dr. Öğr. Üyesi Uğur GÖZEL
40
ILY102 Kur ân-ı Kerîm (Tashîh-i Hurûf)-II Z 2 0 2 3 40
ILY401 Kur an Okuma ve Tecvid-V Z 2 0 2 3 40
ILY402 Kur an Okuma ve Tecvid-VI Z 2 0 2 4 40
ILY303 Tefsir I Z 4 0 4 4 -Dr. Öğr. Üyesi İ. Hakkı İMAMOĞLU 250
ILY 403 Tefsir III Z 2 0 2 4 250
ILY201 Kur an Okuma ve Tecvid-I Z 2 0 2 4   
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza AKGÜN
70
ILY202 Kur an Okuma ve Tecvid-II Z 2 0 2 4 70
ILY301 Kur an Okuma ve Tecvid-III Z 2 0 2 4 70
ILY302 Kur an Okuma ve Tecvid-IV Z 2 0 2 4 70
ILY313 Tasavvuf I Z 2 0 2 2  
Doç. Dr. Halim GÜL
250
ILY314 Tasavvuf II Z 2 0 2 3 250
ILY208 Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü-II Z 2 0 2 3 Doç. Dr. Şükrü MADEN 100
ILY304 Tefsir-II Z 2 0 2 4 100
ILY211 İslam Tarihi-I Z 3 0 3 4  
 
Öğr.Gör.Kamuran KARAHAMZA
 
250
ILY216 İslam Tarihi-II Z 2 0 2 3 250
ILY204 İslami Türk Edebiyatı Z 3 0 3 4 250
ILY119 Osmanlı Türkçesi S 2 0 2 3 250
ILY406 Din Sosyolojisi Z 2 0 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞALLI 250